Sự phát triển

Máy móc công nghiệp nặng Zhengzhou Yizheng luôn nỗ lực phát triển bằng sự đổi mới, phấn đấu tồn tại bằng chất lượng và tự hào về dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo của mình. Sau hơn 10 năm phát triển không ngừng, máy móc ngành công nghiệp nặng Yizheng đã dần đi theo hướng quản lý khoa học, thể chế hóa và tiêu chuẩn hóa. Trong tương lai, công ty chúng tôi có quyết tâm và sự tự tin để hợp tác với những người bạn mới bằng cách cung cấp dịch vụ chu đáo, công nghệ và sản phẩm xuất sắc.

Development