Văn hoá doanh nghiệp

Khái niệm doanh nghiệp: Tạo ra giá trị cho khách hàng là tạo ra giá trị cho chính chúng ta.
Tinh thần doanh nghiệp: Để trở thành đối tác của bạn.
Mục tiêu Doanh nghiệp: Chất lượng đủ tiêu chuẩn là nghĩa vụ đối với xã hội, chất lượng tốt là đóng góp cho xã hội.
Dịch vụ Doanh nghiệp: Vượt trên sự mong đợi của khách hàng.