Trách nhiệm xã hội

Thân thiện với môi trường và phát triển bền vững
Công nghiệp nặng Yizheng là chuyên gia về thiết bị sản xuất phân bón hữu cơ và thiết bị sản xuất phân bón hỗn hợp.Dù ở bất cứ đâu, công ty cũng coi "tôn trọng các giá trị xã hội và truyền thống địa phương" là quy tắc hàng đầu.
Trong khi thực hiện kinh doanh toàn cầu và theo đuổi tăng trưởng lợi nhuận, yizheng luôn đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu và cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế toàn cầu.

Chúng tôi sẽ thực hiện từ thiện đến cùng
Với tinh thần trách nhiệm xã hội mạnh mẽ, ngành công nghiệp nặng Yizheng coi hoạt động từ thiện là một mục tiêu khác của doanh nghiệp.Những hành động quyên góp cho trường học và giúp đỡ người nghèo đều kể về câu chuyện của Yizheng.
Kể từ năm 2010, Yizheng đã tặng một ngôi trường cho hơn 20 trẻ em ở hai ngôi làng địa phương ở Châu Phi, ngoài ra còn đưa tiền hàng năm để hỗ trợ gia đình các em.