Trách nhiệm xã hội

Thân thiện với môi trường và phát triển bền vững
Công nghiệp nặng Yizheng là chuyên gia về thiết bị sản xuất phân bón hữu cơ và thiết bị sản xuất phân bón hỗn hợp. Dù ở bất cứ đâu, công ty luôn coi trọng các giá trị và truyền thống xã hội của địa phương ”.
Trong khi thực hiện hoạt động kinh doanh toàn cầu và theo đuổi tăng trưởng lợi nhuận, yizheng luôn đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu và cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế toàn cầu.

Chúng tôi sẽ thực hiện từ thiện đến cùng
Với tinh thần trách nhiệm xã hội cao, ngành công nghiệp nặng Yizheng lấy hoạt động từ thiện làm mục tiêu phấn đấu khác của doanh nghiệp. Những hành động quyên góp trường học và giúp đỡ người nghèo đều kể về câu chuyện của Yizheng.
Kể từ năm 2010, Yizheng đã quyên góp một ngôi trường cho hơn 20 trẻ em ở hai ngôi làng địa phương ở Châu Phi, ngoài ra mỗi năm, cô còn tặng tiền để hỗ trợ gia đình các em.